DSC02065s

Francuski pies dowodny o nazwie Barbet towarzyszy człowiekowi na pewno od XVI wieku a może jeszcze wcześniej. Zachowane informacje ukazują barbeta jako psa do polowań. W innych rolach barbet wypadał mniej szlachetne o czym historia milczy. Przetrwały jednak obiegowe skojarzenia barbeta jako psa wiejskiego i … nieprzystojnie zabłoconego. Barbet „Moustache” stał się bohaterem podań z okresu napoleońskiego. To chyba właśnie historia Moustache przyczyniła się do przetrwania tej francuskiej rasy do dziś. Tłumaczenie opowieści o Moustache znaleźć można na stronie – http://barbety.pl/o-barbetach/moustache/  (Polecam: opowieść, stronę i jej autora – Tomasza Targowskiego)

 

Charakterystyczny wygląd wyróżnia barbety dosyć wyraźnie. Z reguły  ich wygląd wzbudza zainteresowanie. Niewiele osób zna jednak nazwę tej rasy. Była to zresztą zawsze rasa niezbyt liczna. W latach 60-tych XX wieku udało się wyselekcjonować do hodowli zaledwie kilka osobników. Na ich bazie podjęto próbę odtworzenia rasy. Jedni hodowcy prowadzili  rozród potomstwa psów uznanych za pierwotne, inni próbowali krzyżówek z podobnymi rasami. Środowisko hodowców się podzieliło i pracowało w rozbiciu. Pojawiły się obawy następstw chowu wsobnego. Zbyt bliskie pokrewieństwo rozmnażanych barbetów to największe zagrożenie rasy. W takiej sytuacji środowisko „barbeciarzy” chyba zostało zmuszone do współdziałania. Na obecnym etapie hodowli szansa odbudowania rasy leży w zwiększeniu populacji. Hodowcy winni szczególnie dbać o wzajemne mieszanie linii hodowlanych. Urozmaicenie genetyczne jest szansą uchronienia barbetów przed degeneracją. Mimo obaw o przyszłość rasy szczęśliwie barbety nadal mają się świetnie i nie wykazują chorób dziedzicznych.

Inteligencja, podporządkowane człowiekowi, dzielność, ciekawość świata, umiłowanie zabaw, wytrzymałość, doskonałe radzenie sobie na mokradłach i w wodzie, przydatne myśliwym zachowania barbetów: umiejętność tropienia, wskazywania zwierzyny czy aportowania to potwierdzone historycznie cechy rasy. To również wyznaczniki selekcji barbetów do hodowli – prawdziwy barbet to konglomerat tych wszystkich cech.

Z barbetami spokrewnionych jest wiele ras psów. Bez wątpienia od barbetów pochodzi pudel. Ponadto powszechnie uważa się, że w krwi większości psów dowodnych płynie wartki strumień krwi barbetów – czy jest to prawda. Barbety żyją z człowiekiem od tak dawna, że wszystko jest możliwe.